Star Move Co., Ltd. (บริษัท สตาร์มูฟ จำกัด)
โทร 02-758-9220, 084-505-8689, 089-030-6938 (คุณนิรัช)
  • th

วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

วิธีชำระค่าบริการ

กรุณาโอนค่าบริการผ่านบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท สตาร์ มูฟ จำกัด
เลขที่บัญชี 013-3-55127-1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

สาขา บิ้กชีศรีนครินทร์

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เลือกใช้บริการของเรา